Alas ng Bayan 2

Constantino Foundation & UP Fine Arts Gallery, Alas ng Bayan 2020