ACADEMIC NEWS

Statement: Arts in Basic Education

On the Need for the Arts in Basic Education Statement by the University of the Philippines College of Fine ArtsOctober ...
Read More

Prof. Marc San Valentin, UPCFA Dean 2022

Pagpugay sa panunungkulan ng bagong dekano ng Kolehiyo ng Sining Biswal, Propesor Marc J. San Valentin! ...
Read More
Parangal 2021

Parangal sa mga Kawani at Retirado 2021

Parangal sa mga Kawani ng UPCFA Pagpugay at malugod na pagbati sa mga kasamahan sa Kolehiyo ng Sining Biswal na ...
Read More

GAWAD TSANSELOR 2022

GAWAD TSANSELOR 2022 MULA SA UPCFA Ipinagbubunyi ng Kolehiyo ng Sining Biswal ang mga tumanggap sa parangal ng Gawad Tsanselor ...
Read More
CFA HIGHLIGHTS
SANAG: UP Art Prize
SANAG: UP ART PRIZE The University of the Philippines launches SANAG: UP Art Prize 2023. This art prize is open ...
Read More
Poiesis in Quarantine: Inspiring Music. Art and Type in Motion
The 10th Year Anniversary Virtual Event & Exhibit "Poiesis in Quarantine: Inspiring Music, Art & Type in Motion" brings together ...
Read More
Dambana ng Gunita 2021
Scholars of history and the social sciences from the University of the Philippines (UP) and other universities here and abroad ...
Read More
DEGREE SHOWS
Studio Arts Degree Show 2021
The Department of Studio Arts presents the BFA Studio Arts program graduates through an online exhibit, the Studio Arts Degree ...
Read More
UPCFA VisComm Thesis Exhibit
ALPAS
Alpas: Ang Pagsilakbo ng Sining sa Panahon ng Pandemya is the Thesis exhibit of the 2021 graduating batch of Bachelor ...
Read More
UPnext: ID 2021 Thesis show
UPnext: 2021 ID Degree Show The 2021 Bachelor of Fine Arts (Industrial Design) degree show, UPnext showcases the thesis projects ...
Read More
FEATURED
Tanglaw ng Sining 2022
"Sulo ng Pagsulong: Tanglaw ng SIning 2022" Ang ika-tatlumpu't dalawang (ika-32) pagtatapos ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Sining Biswal ...
Read More
Tanglaw ng Sining 2021 Recognition Program
Alab at alay: tanglaw ng sining 2021 The 31st Tanglaw ng Sining "Alab at Alay" Candlelight Ceremonies 2021 was celebrated ...
Read More
Poiesis in Quarantine: Inspiring Music. Art and Type in Motion
The 10th Year Anniversary Virtual Event & Exhibit "Poiesis in Quarantine: Inspiring Music, Art & Type in Motion" brings together ...
Read More