Categories
Academic News

Prof. Mitzi Marie Aguilar-Reyes UPCFA Dean 2019-2022

Pasasalamat Dean Reyes

Pagpugay sa paglilingkod sa Kolehiyo ng Sining Biswal bilang Dekana, Propesora Mitzi Marie Aguilar-Reyes mula 2019-2022