Categories
Academic News

Prof. Marc San Valentin, UPCFA Dean 2022

Pagpugay sa panunungkulan ng bagong dekano ng Kolehiyo ng Sining Biswal, Propesor Marc J. San Valentin!