Categories
Academic News CFA Highlights

UPCFA One UP 2022-2024 Professorial Chair & Faculty Grant Awardees

Itong buwan ng Pebrero, Buwan ng Sining, malugod kaming nagpupugay sa mga Artista ng Bayan ng Kolehiyo ng Sining Biswal na nakatanggap ng pagkilala bilang One UP Professorial Chair at Faculty Grant Awardees (2022-2024)!

Isulong ang taglay na likas na talino at talento sa paglikha ng sining!