Categories
Announcements Featured Events

KALOOB: Mula at Tungo sa Bayan

Hatid ng UPD Arts & Culture Festival 2023 ang KALOOB: Mula at Tungo sa Bayan.

“Ang tema at adhikain ng UPD Arts and Culture Festival 2023 ay nagnanais magbigay-pugay sa mga tagumpay na natamo ng mga artista-iskolar-manlilikha ng bayan na nagpapamalas ng masusing pag-unawa sa kondisyon ng tao, partikular sa karanasang Pilipino. Sa gitna ng pandemya, mga problemang pangkalikasan, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal, kasama na ang pagpigil sa karapatan ng malayang pagpapahayag sa isang demokratikong bansa, ang mga artista-iskolar-manlilikha ay patuloy na lumilikha ng sining na nagmumula at patungo sa bayan.”

Bilang kaloob o ambag ng mga iskolar ng CCTGACH at VACSSP, isang pisikal at online na eksibisyon ng sining biswal ang itatanghal upang maipamalas ang kanilang mga pananaw ukol sa sining, lipunan, at sangkalibutan. 

Kabilang sa artista-iskolar-manlilikha ng bayan mula sa Kolehiyo ng Sining Biswal sina:

Alumni / Faculty

Luigi Almuena

Roanne Descallar

Jeryc Garcia

titat n. ledesma

Annie Dennise Pacaña

 

Students

Ma. Gabrielle Abueva

Mark Ezekiel Arce 

John Allyster Arroza 

Rafael Joy Banday

Mycah Bongabong

Chevy Dela Cruz

Jhomelyn Escobal a.k.a. VIII

Nicholas Selwyn Jalea 

Katrina Maria Batac 

Kyle Germane Labayan

Cecille Pauline Montenegro 

Romeo Nungay III

Debrah Kate Oliva 

Fatima Rabia Wadi 

 

Bisitahin ang OICA website para sa detalye ng mag kaganapan.

Maari ring bisitahin ang mga sumusunod:

● Facebook – https://www.facebook.com/updoica

● Twitter – https://www.twitter.com/updoica

● Instagram – https://www.instagram.com/updoica

● Youtube – https://www.youtube.com/c/UPDOICA

● TikTok – https://www.tiktok.com/@updoica